[tintuc]

Tem từ mềm chống trộm cho thư viện TD3M

  • 3MTM Tattle -TapeTM Strips B2
  • 3M ID : 75-0299-2648-4
  • Quantity : 1000pcs/box
  • KHỬ NẠP NHIỀU LẦN
[/tintuc]

Liên quan